CZ EN DE NL PL

Storno podmínky

Zákazník má právo, kdykoliv před zahájením pobytu od rezervace odstoupit. Oznámení o odstoupení činí zákazník písemně nebo telefonicky. Byl-li zákazníkovi již vystaven voucher na sjednaný pobyt, a zákazník se rozhodne odstoupit od této rezervace pobytu v našich apartmánech, je zákazník povinen zaplatit odstupné (stornopoplatek). Při odstoupení od závazné rezervace před nástupním dnem na pobyt (datum uvedeno ve voucheru):

a) 40 a více dní: 200,- Kč na osobu
b) 39 až 30 dní 15% nejméně však 200,- Kč na osobu
c) 29 až 22 dní 30% z celkové ceny
d) 21 až 15 dní 60% z celkové ceny
e) 14 až 8 dní 75% z celkové ceny
f) 7 až 3 dny 85% z celkové ceny
g) 2 a méně dní 100% z předem stanovené ceny

Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den nástupu na příslušný pobyt. Ubytovatel má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny za pobyt.